GOEL DOEL BWP AUCTION ANTWERP 2010

16 aug. 2010

Buitengewoon Basisonderwijs DE REGENBOOG Onze school is een Vrije Gesubsidieerde Gemengde School voor Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs.
Buitengewoon Basisonderwijs DE REGENBOOG Onze school is een Vrije Gesubsidieerde Gemengde School voor Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs. Er is een afdeling voor onderwijs van het type 1 lager, een afdeling voor type 2 lager en een afdeling type 2 kleuteronderwijs. De school is gevestigd aan de: Oude Bevelsesteenweg 99 2560 Kessel Tel.: 03 480 28 58 Fax: 03 488 36 38 E-mail: bubao.deregenboog@skynet.be http://www.bubaoderegenboog.be Onze school telt 127 kinderen, 63 in de type 1 afdeling en 64 in de type 2 afdeling. Buitengewoon lager onderwijs van het type 1 is bedoeld voor kinderen met een lichte mentale achterstand. Iedere leerling moet beschikken over een attest voor het buitengewoon onderwijs van het type 1. Binnen onze afdeling voor type 1 wordt er zoveel mogelijk gewerkt op maat van het kind. Dit betekent dat er geen klassen zijn zoals in het gewone lager onderwijs. De kinderen horen thuis in een ‘leergroep’. Omdat onze school de Regenboog heet en een regenboog aan de hemel staat, hebben we die groepen namen gegeven van hemellichamen. De indeling van de groepen wordt door het team besproken bij de aanvang van ieder schooljaar. De groepen worden voornamelijk samengesteld op basis van het taalniveau. Maar ook leeftijd, sociale ontwikkeling en invloed van een leerling op de werking van een groep kunnen van invloed zijn. Omdat er voor rekenen erg vaak individuele niveauverschillen tussen de leerlingen van een groep bestaan, werken we voor dit onderdeel met groepsdoorbrekende niveaugroepen. Buitengewoon onderwijs van het type 2 is bedoeld voor kinderen met een matige tot ernstige mentale achterstand. Iedere leerling moet beschikken over een attest voor onderwijs van het type 2. In onze kleuterklas kunnen kinderen terecht vanaf 2,5 jaar. In onze lagere afdeling vanaf 6 jaar. We hebben iedere klasgroep een andere kleur gegeven. De kleuterklas bijvoorbeeld is de rode klas. De indeling van de groepen wordt door het team besproken bij de aanvang van ieder schooljaar. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de leeftijd en het schoolse niveau van de leerlingen, maar ook met de graad van zelfstandigheid, sociale ontwikkeling en de invloed van een leerling (of meerdere leerlingen) op de werking van de groep. Voor een aantal programmaonderdelen (zoals rekenen en lezen) lossen we individuele niveauverschillen op door klasdoorbrekende niveaugroepen. Doelstellingen Iedere mens leeft in verbondenheid met zijn omgeving, met de maatschappij. Tussen beiden bestaat een voortdurende wisselwerking en beïnvloeding. Integratie is een onderdeel hiervan. Het is een ontwikkelingsproces tussen maatschappij en individu. Iedere mens moet, soms na veelvuldige faalervaringen, zijn plaats vinden in de maatschappij om met een goed gevoel door het leven te kunnen gaan. We zien het als onze taak om de leerlingen hiertoe te begeleiden. We trachten uit de talenten die iedere leerling bezit, een maximum rendement te bekomen, niet alleen op vlak van weten en kunnen, maar zeker ook op het gebied van ‘zich-goed-voelen’ binnen de maatschappij. We willen, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van iedere leerling, tegemoet komen aan de maatschappelijke verwachtingen. Hierdoor zullen onze leerlingen niet alleen nu maar ook in de toekomst een zo zelfstandig mogelijk en waardevol leven kunnen leiden. In ons programma proberen we deze visie te vertalen naar concrete activiteiten. Ook nog dit... Een school is niet zomaar een gebouw. Het moet een plaats zijn waar kinderen zich thuis voelen, waar ze geborgenheid en vertrouwen kunnen vinden. Waar ze aangepast onderwijs krijgen, gebaseerd op hun individuele mogelijkheden. Succeservaringen (Hé, dit kan ik ook!) zijn daar het prettige gevolg van. Zo leren de kinderen hun eigen mogelijkheden en beperkingen beter kennen en groeit het zelfvertrouwen. Een duidelijke structuur (hiér wordt gespeeld, dààr wordt gewerkt) biedt de kinderen (zeker kinderen met een autismespectrumstoornis) een houvast. De relatie tussen leerling en leerkracht of paramedicus moet gebaseerd zijn op onderling vertrouwen. We vinden belonen een stuk prettiger dan straffen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie