Disclaimer

While we endeavour to keep the information on this Horseman Elite Auction website up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy or clarity of the information contained on the website for any purpose.

Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will Horseman Elite Auction be liable for any damage or decisions including without limitation, indirect or consequential damage, or any damage whatsoever arising from loss of data or loss of profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

This website and its content are copyright of Horseman Elite Auction and its licensees . All rights reserved. 

You may not, except with our express written permission and only GDPR compliant, distribute or commercially exploit the (personal) data, text nor images, published on the Horseman Elite Auction website. You may copy the content of news items only if you acknowledge this website as the source of the material.

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van Horseman Auction, is het mogelijk dat de informatie die via deze website gepubliceerd wordt onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Aan de publicatie van regelgeving op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle documentatie die u op deze website vindt, is louter van informatieve aard, met voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis en zonder dat deze aan derden enig recht kan toekennen of van enige wettelijke verplichtingen kan ontheffen.

De informatie van deze website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.